PRIVACY POLICY

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เรามุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.autoscanner.co (ต่อไปนี้เรียกว่า“ เว็บไซต์”) นโยบายความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้อธิบายถึงวิธีที่เราใช้และปกป้องข้อมูลที่คุณให้กับเรา การใช้เว็บไซต์ของเราแสดงว่าคุณยอมรับการเก็บรวบรวมการใช้และการเปิดเผยข้อมูลของคุณภายใต้เงื่อนไขของนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ควรอ่านเปรียบเทียบกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานและข้อกำหนดใด ๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

 1. 1. หลักการทั่วไป
  1. เรารับผิดชอบต่อการใช้งานทั้งหมดที่เราทำจากข้อมูลที่คุณให้กับเราและเพื่อให้แน่ใจว่าเราใช้และเปิดเผยข้อมูลของคุณตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเท่านั้น
  2. เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงข้อมูลที่จะรวบรวมและขอความยินยอมจากคุณในการรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของคุณ
  3. เราจะรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่ระบุไว้
  4. เราสัญญาว่าจะปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยการป้องกันความปลอดภัยที่เหมาะสม
  5. คุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้เสมอและจะสามารถแก้ไขข้อมูลของคุณได้ตามความเหมาะสม
  6. คุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกไม่รับเอกสารทางการตลาดใด ๆ จากเราหรือบุคคลที่สามได้ตลอดเวลา
  7. เราจะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เราขอแนะนำให้คุณทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้บ่อยๆ
  8. หากคุณติดตามลิงก์จากเว็บไซต์ของเราไปยังเว็บไซต์อื่นนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป เราไม่รับผิดชอบต่อการจัดการข้อมูลของไซต์บุคคลที่สามและขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏบนไซต์เหล่านั้น
  9. เว็บไซต์ของเรามีฟีเจอร์โซเชียลมีเดียเช่นปุ่ม Facebook และวิดเจ็ตเช่นปุ่มแชร์นี้หรือมินิโปรแกรมแบบโต้ตอบที่ทำงานบนไซต์ของเรา คุณสมบัติเหล่านี้อาจรวบรวมที่อยู่ IP ของคุณรูปแบบการใช้งานของคุณและอาจตั้งค่าคุกกี้เพื่อให้คุณสมบัตินี้ทำงานได้ คุณสมบัติและวิดเจ็ตโซเชียลมีเดียนั้นโฮสต์โดยบุคคลที่สามหรือโฮสต์โดยตรงบนเว็บไซต์ของเรา การโต้ตอบของคุณกับคุณสมบัติเหล่านี้อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ บริษัท ที่จัดหาให้
 2. 2. ประเภทของข้อมูลที่รวบรวม
  1. ข้อมูลที่ลงทะเบียนโดยผู้ใช้เมื่อลงทะเบียนบัญชีรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงข้อมูลโปรไฟล์และรายละเอียดการติดต่อ
  2. ข้อมูลที่ขอแบบสำรวจและกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่อีเมลและโปรไฟล์รถยนต์ของคุณ
  3. ข้อมูลติดต่อของผู้ใช้และข้อมูลที่คุณส่งผ่านแบบฟอร์มออนไลน์หรือพื้นที่โต้ตอบอื่น ๆ บนเว็บไซต์ของเรารวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงข้อมูลที่อยู่ในรายการหรือคำติชมใด ๆ ที่คุณโพสต์บนเว็บไซต์หรือที่อยู่ในข้อความใด ๆ ที่คุณส่งผ่านทางเว็บไซต์
  4. ข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณโดยใช้เครื่องมือเช่นคุกกี้และไฟล์บันทึกรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงรูปแบบกิจกรรมของผู้ใช้ประวัติของเนื้อหาที่ดูการส่งเนื้อหาของผู้ใช้และความถี่ของเนื้อหาที่ดู คุณสามารถเลือกปิดการใช้งานคุกกี้ได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามคุณอาจไม่สามารถเข้าถึงบางส่วนของบริการที่ต้องการให้คุกกี้ใช้งานได้
 3. 3. การใช้ข้อมูลที่รวบรวม
  1. ข้อมูลของคุณจะถูกใช้เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของเราและเพื่อจัดหาข้อมูลและบริการใด ๆ ที่คุณร้องขอ การลงทะเบียนข้อมูลของคุณกับเราแสดงว่าคุณยอมรับว่าข้อมูลจะเปิดเผยต่อสาธารณะและผู้ใช้รายอื่นอาจดูข้อมูลดังกล่าวได้
  2. รายละเอียดการติดต่อของคุณและข้อมูลที่ให้ไว้กับเราจะถูกใช้เพื่อส่งประกาศเกี่ยวกับบริการให้คุณ หากคุณไม่ต้องการรับการแจ้งเตือนดังกล่าวไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ คุณสามารถเลือกไม่รับได้โดยส่งข้อความอีเมลไปที่ info@autoscanner.co การเลือกไม่ใช้อาจทำให้คุณไม่ได้รับข้อความอีเมลเกี่ยวกับการอัปเดตการปรับปรุงหรือข้อเสนอ
  3. เราใช้คุกกี้และข้อมูลล็อกไฟล์เพื่อ:
   1. จดจำข้อมูลเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำในระหว่างการเยี่ยมชมของคุณหรือในครั้งต่อไปที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์
   2. ให้เนื้อหาและข้อมูลที่กำหนดเองและเป็นส่วนตัว
   3. ตรวจสอบประสิทธิภาพของบริการของเรา
   4. ตรวจสอบเมตริกรวมเช่นจำนวนผู้เข้าชมและการเข้าชมทั้งหมด
   5. วินิจฉัยหรือแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่รายงานโดยผู้ใช้
   6. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ ฯลฯ ตลอดจนข้อมูลการโฆษณาจากพันธมิตรทางธุรกิจของเรา
  4. Autoscanner จะไม่เช่าหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับผู้อื่น เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายนอกเพื่อจุดประสงค์ในการให้บริการแก่คุณเท่านั้น หากเราทำเช่นนี้การใช้ข้อมูลของคุณโดยบุคคลที่สามดังกล่าวจะถูกผูกมัดโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
  5. เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับองค์กรอื่นที่ซื้อธุรกิจหรือทรัพย์สินของเราหรือผู้ที่เราโอนข้อตกลงของเราให้กับคุณและในระหว่างการเจรจาใด ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การโอนเพื่อขายหรือไม่ก็ได้ ในการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวข้อมูลผู้ใช้ของคุณจะยังคงอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
  6. เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ (เช่นข้อมูลการใช้งานที่ไม่ระบุตัวตนประเภทแพลตฟอร์มจำนวนคลิก ฯลฯ ) กับบุคคลที่สามที่สนใจเพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจรูปแบบการใช้งานสำหรับบริการ Autoscanner
  7. นอกเหนือจากที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เราจะไม่ให้ข้อมูลของคุณแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณเว้นแต่เราจะมีภาระผูกพันหรือได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้นภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้
 4. 4. ข้อมูลเพิ่มเติม
  1. หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแนวปฏิบัติของเว็บไซต์นี้หรือการติดต่อกับเว็บไซต์โปรดติดต่อเราที่ info@autoscanner.co