TERMS AND CONDITIONS

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ (ต่อไปนี้คือ“ ข้อกำหนดและเงื่อนไข” หรือ“ ข้อตกลง”) ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์บริการแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องของคุณ (ต่อไปนี้) และเครื่องมือต่างๆที่ www.autoscanner.co (ต่อไปนี้คือ“ Autoscanner”“ the Service” หรือ“ we”) โดยการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ Autoscanner บริการและแอปพลิเคชันใด ๆ ที่มีให้โดยบริการอย่างไรก็ตามคุณเข้าถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้

เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า คุณยอมรับว่าเราอาจแจ้งให้คุณทราบถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับปรับปรุงโดยการโพสต์ไว้ในบริการและการใช้บริการของคุณหลังจากวันที่มีผลบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับปรับปรุงแสดงว่าข้อตกลงของคุณจะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับปรับปรุง หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้อย่าใช้หรือเข้าถึงบริการ

ส่วน A - ข้อกำหนดของบริการ
 1. Autoscanner.co เป็นแพลตฟอร์มสำหรับ (i) ผู้ใช้ในการเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลรถยนต์อู่ซ่อมรถและบริการและเคล็ดลับและเทคนิคเกี่ยวกับยานยนต์ และสำหรับ (ii) คาร์แคร์และอู่ซ่อมรถ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า“ ธุรกิจ” หรือ“ เจ้าของธุรกิจ”) ให้แสดงรายการบริการที่มีอยู่ ข้อมูลที่ให้บริการโดยบริการอาจรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงข้อความไฟล์เสียงเพลงรูปภาพวิดีโอซอฟต์แวร์โปรแกรมรหัสคอมพิวเตอร์และสิ่งอื่น ๆ ที่คล้ายกัน (ต่อไปนี้คือ“ เนื้อหา”)
 2. เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปฏิเสธหรือยุติบริการหรือการเข้าถึงบริการของคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ เมื่อใดก็ได้และไม่ต้องรับผิดต่อคุณ เมื่อมีการยุติใบอนุญาตและสิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมดที่มอบให้คุณในข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดลงทันที
 3. เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวในการเพิ่มเปลี่ยนแปลงหรือลบฟังก์ชันการทำงานของบริการได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. เราขอสงวนสิทธิ์ในการให้ผู้ใช้โฆษณาสำหรับ Autoscanner หรือบุคคลที่สามผ่านทางบริการ
 5. คุณต้องรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวสำหรับการโต้ตอบของคุณกับผู้ใช้บริการรายอื่นซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงเนื้อหาที่โพสต์ไปยังบริการ คุณยอมรับว่า Autoscanner ไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อพฤติกรรมของผู้ใช้ใด ๆ
 6. แม้ว่าเราจะขอให้ผู้ใช้ทุกคนใช้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ แต่เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องความสมบูรณ์หรือคุณภาพของข้อมูลใด ๆ ที่คุณดูหรือได้รับผ่านบริการซึ่งให้บริการโดยบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่อยู่ในรายละเอียดของธุรกิจที่มีรายชื่ออยู่ในไดเรกทอรีของเรา
 7. ในการใช้บริการคุณรับทราบและตกลงว่าเราไม่รับรองหรือแนะนำธุรกิจใด ๆ ที่มีรายชื่ออยู่ในไดเรกทอรีของเราหรือผู้ที่ใช้บริการและเราจะไม่ตรวจสอบหรือยืนยันข้อมูลใด ๆ ที่ธุรกิจโพสต์หรือส่งผ่านบริการ . คุณจะต้องรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลใด ๆ ที่คุณเข้าถึงหรือได้รับผ่านทางบริการก่อนที่จะดำเนินการกับข้อมูลนั้นหรือวางใจในข้อมูลนั้น หากคุณเลือกใช้บริการของธุรกิจใด ๆ เนื่องจากข้อมูลที่คุณได้รับจากการใช้บริการคุณจะต้องยอมรับความเสี่ยงเองทั้งหมด
 8. ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือรับผิดต่อคุณสำหรับประสิทธิภาพหรือคุณภาพของงานใด ๆ ที่คุณขอให้ธุรกิจใด ๆ ในไดเรกทอรีของเราดำเนินการหรือเพื่อการกระทำหรือการละเว้นใด ๆ ในส่วนของธุรกิจใด ๆ
 9. การลงทะเบียนเป็นเจ้าของธุรกิจแสดงว่าคุณเข้าใจและยอมรับว่า
  1. ผู้ใช้ที่เคยใช้บริการของคุณจะสามารถให้คำติชมและบทวิจารณ์ (ต่อไปนี้คือ“ คำติชม”) และอาจให้คะแนนคุณตามคำติชมที่คุณได้รับ แม้ว่าเราจะขอให้ผู้ใช้บริการทั้งหมดดำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบ แต่เราไม่ได้ติดตามตรวจสอบหรือยืนยันคำติชมใด ๆ ที่โพสต์
  2. เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อคุณหรือรับผิดต่อคุณสำหรับคำติชมใด ๆ ที่โพสต์โดยผู้ใช้รายใดและเราจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงการร้องเรียนหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับคำติชมแม้ว่าเราจะสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการดังกล่าวในสถานการณ์พิเศษ หากคุณรู้สึกว่าคำติชมทำให้เข้าใจผิดหรือหมิ่นประมาทคุณสามารถติดต่อเราและเราจะตรวจสอบ แต่เราจะไม่ต้องดำเนินการใด ๆ
  3. คุณจะต้องรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวและจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับเราและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ การสูญเสียหรือการเรียกร้องใด ๆ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งหรือส่งผ่านบริการหรือจากงานใด ๆ ที่คุณตกลงที่จะดำเนินการให้กับผู้ใช้ใด ๆ หรือจากการติดต่อของคุณ กับผู้ใช้หรือการใช้ข้อมูลของคุณ
 10. คุณยอมรับว่าในการใช้บริการคุณต้องรับผิดชอบค่าบริการข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้น
 11. แม้ว่าเราตั้งใจจะให้บริการพร้อมใช้งานตลอดเวลา แต่อาจมีบางครั้งที่บริการอาจถูกขัดจังหวะซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการบำรุงรักษาหรือการอัพเกรดตามกำหนดเวลาการซ่อมแซมฉุกเฉินหรือความล้มเหลวของการเชื่อมโยงโทรคมนาคมและ / หรืออุปกรณ์
 12. ในการเชื่อมต่อกับการใช้บริการของคุณคุณรับทราบว่าอินเทอร์เน็ตอาจมีการละเมิดความปลอดภัยและการส่งเนื้อหาหรือข้อมูลอื่น ๆ อาจไม่ปลอดภัย
ส่วน B - ข้อกำหนดการใช้งานทั่วไป
 1. บัญชีผู้ใช้:
  1. สำหรับผู้ใช้:
   1. คุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าชม Autoscanner อย่างไรก็ตามในการเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างของบริการรวมถึงการส่งรีวิวอู่ซ่อมรถหรือการดูแลรถยนต์และการสั่งซื้อชิ้นส่วนรถยนต์คุณจะต้องลงทะเบียนกับ Autoscanner และสร้างบัญชีสมาชิก
   2. บัญชีของคุณช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงบริการและฟังก์ชันที่เราอาจสร้างและดูแลเป็นครั้งคราวและตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว
   3. คุณรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้แก่ Autoscanner เมื่อลงทะเบียนและในเวลาอื่น ๆ จะเป็นความจริงถูกต้องเป็นปัจจุบันและสมบูรณ์และคุณตกลงที่จะอัปเดตข้อมูลตามความจำเป็นเพื่อรักษาความเป็นจริงและความถูกต้อง
  2. สำหรับธุรกิจ:
   1. เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากคุณสมบัติทั้งหมดของ Autoscanner ที่มีให้สำหรับธุรกิจคุณจะต้องลงทะเบียนเป็นเจ้าของธุรกิจ คุณจะถูกขอให้ระบุข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับธุรกิจของคุณรวมถึงชื่อธุรกิจรายละเอียดการติดต่อและบริการที่มี คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่คุณให้ไว้เมื่อลงทะเบียนนั้นถูกต้องครบถ้วนและไม่ทำให้เข้าใจผิด คุณตกลงที่จะอัปเดตข้อมูลที่จำเป็นเพื่อรักษาความเป็นจริงและความถูกต้อง
   2. คุณยอมรับว่าคุณต้องใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณเองเท่านั้นและต้องไม่ (โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา) ใช้บริการเพื่อประโยชน์ของธุรกิจอื่น ๆ ที่ให้บริการซ่อมและบำรุงรักษายานยนต์
  3. ทั่วไปสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด:
   1. คุณต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นผ่านบัญชีของคุณไม่ว่าคุณจะอนุญาตหรือไม่ก็ตาม หากคุณเชื่อว่ามีการละเมิดความปลอดภัยเช่นการเปิดเผยการขโมยหรือการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตคุณต้องแจ้งให้เราทราบทันที
   2. หากเราเชื่ออย่างมีเหตุผลว่ามีการใช้บัญชีของคุณในทางใด ๆ ซึ่งข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาตเราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับสิทธิ์การเข้าถึงทันทีที่แจ้งให้คุณทราบและบล็อกการเข้าถึงจากบัญชีของคุณจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข
 2. การใช้งานที่ยอมรับได้
  1. คุณต้องใช้บริการตามและตามที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตเท่านั้น
  2. เนื้อหาที่ Autoscanner เป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาตได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรความลับทางการค้าและกฎหมายอื่น ๆ ผู้ใช้จะต้องไม่ขายแจกจ่ายหรือดาวน์โหลดเนื้อหาใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ผู้ใช้จะต้องไม่ใช้เนื้อหานอกเหนือจากที่ตั้งใจไว้ของเนื้อหาในบริการซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการคัดลอกการส่งการผลิตซ้ำและการดัดแปลง
  3. ชื่อและโลโก้ Autoscanner เป็นเครื่องหมายการค้าของ Autoscanner และห้ามคัดลอกเลียนแบบหรือใช้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Autoscanner
  4. พื้นที่บางส่วนของบริการอาจอนุญาตให้ผู้ใช้โพสต์คำติชมความคิดเห็นคำถามและข้อมูลอื่น ๆ (“ เนื้อหาของผู้ใช้”) ซึ่งอาจรวมถึงข้อเท็จจริงการให้คะแนนบทวิจารณ์หรือข้อมูลที่ไม่ต่อเนื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของคุณที่มีหรือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลยานยนต์ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายกฎและข้อบังคับทั้งหมดที่ใช้กับการใช้บริการและเนื้อหาของผู้ใช้ของคุณ
  5. คุณต้องรับผิดชอบต่อการกระทำเนื้อหาของผู้ใช้และการสื่อสารกับผู้อื่นในขณะที่ใช้บริการ คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้เมื่อใช้บริการ:
   1. คุณไม่สามารถใช้บริการเพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่อาจขัดขวางความสงบเรียบร้อยหรือประเพณีของประชาชน
   2. คุณไม่สามารถใช้บริการเพื่อการขายการตลาดการโฆษณาการชักชวนหรือวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่น ๆ (ยกเว้นที่ได้รับการอนุมัติโดย Autoscanner)
   3. คุณไม่สามารถใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการประพฤติทางเพศหรือการกระทำอนาจารการพบปะกับบุคคลเพื่อการเผชิญหน้าทางเพศการล่วงละเมิดหรือการโจมตีที่หมิ่นประมาทต่อผู้ใช้รายอื่นหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากเจตนาที่แท้จริงของบริการ
   4. คุณไม่สามารถใช้บริการเพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางศาสนาหรือคำเชิญไปยังกลุ่มศาสนาบางกลุ่ม
   5. คุณไม่สามารถใช้บริการเพื่อรวบรวมเปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นข้อมูลที่ลงทะเบียนประวัติผู้ใช้และอื่น ๆ
  6. ในการโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาของผู้ใช้ทั้งหมดที่คุณอัปโหลดเผยแพร่แสดงเชื่อมโยงหรือทำให้พร้อมใช้งาน ("โพสต์") ไปยังบริการนั้นถูกต้องตามกฎหมายและซื่อสัตย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณไม่สามารถโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้ที่:
   1. เป็นการฉ้อโกงไม่ซื่อสัตย์หรือทำให้เข้าใจผิด
   2. ไม่ชอบด้วยกฎหมายล่วงละเมิดหมิ่นประมาทล่วงละเมิดคุกคามเป็นอันตรายหยาบคายลามกอนาจารหรือเป็นที่รังเกียจหรือฝ่าฝืนกฎหมาย
   3. ส่งเสริมการกระทำที่ก่อให้เกิดความผิดทางอาญาก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือฝ่าฝืนกฎหมายการจดทะเบียนหรือหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
   4. ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม
   5. เป็นอันตรายทางเทคนิค (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงไวรัสคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายอื่น ๆ หรือข้อมูลที่เป็นอันตราย)
  7. คุณยอมรับว่าเราทำหน้าที่เป็นเพียงท่อส่งสัญญาณสำหรับการเผยแพร่และเผยแพร่เนื้อหาผู้ใช้ของคุณทางออนไลน์ หากเนื้อหาของผู้ใช้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้คุณอาจต้องรับผิดชอบตามกฎหมายสำหรับเนื้อหาของผู้ใช้นั้น
  8. Autoscanner ขอสงวนสิทธิ์ แต่ไม่ผูกพันที่จะปฏิเสธและ / หรือลบเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ที่เราเชื่อว่าละเมิดข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข
  9. คุณจะเป็นหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ถูกต้องของเนื้อหาผู้ใช้ที่คุณโพสต์ไปยังบริการ คุณจะต้องรักษาสิทธิ์เกี่ยวกับเนื้อหาผู้ใช้ของคุณและ Autoscanner จะไม่ได้รับสิทธิ์ใด ๆ ในเนื้อหาดังกล่าว
  10. ในการส่งเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ไปยังบริการแสดงว่าคุณยินยอมที่จะให้ Autoscanner เป็นใบอนุญาตที่ไม่ผูกขาดและปลอดค่าลิขสิทธิ์โอนย้ายได้ใบอนุญาตย่อยทั่วโลกเพื่อใช้ทำซ้ำแจกจ่ายแก้ไขดัดแปลงสร้างผลงานลอกเลียนแบบเผยแพร่ต่อสาธารณะ และใช้ประโยชน์จากเนื้อหาผู้ใช้ของคุณในทางอื่น แต่เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการเท่านั้น ใบอนุญาตนี้ยังครอบคลุมถึงบุคคลภายนอกที่เชื่อถือได้ที่เราทำงานด้วยในขอบเขตที่จำเป็นในการให้บริการ โดยไม่ จำกัด เฉพาะสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นคุณให้สิทธิ์ Autoscanner ต่อไปคือสิทธิ์ในการใช้ทำซ้ำแจกจ่ายและอนุญาตให้ผู้อื่นใช้เนื้อหาผู้ใช้ของคุณในลักษณะที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ในลักษณะของสื่อใด ๆ
  11. Autoscanner อาจใช้มาตรการที่พิจารณาว่าจำเป็นและเหมาะสมหากเรารับทราบว่าผู้ใช้ใช้บริการในลักษณะที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขกฎหมายท้องถิ่นหรือสิทธิ์ใด ๆ ของ Autoscanner และ / หรือบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตามเราจะไม่รับผิดชอบในการแก้ไขหรือป้องกันการละเมิดใด ๆ ต่อผู้ใช้หรือผู้อื่น
  12. เราขอสงวนสิทธิ์ในการแสวงหาการเยียวยาที่มีอยู่ทั้งหมดและดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ ทั้งทางอาญาและทางแพ่งตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ Autoscanner และ / หรือบุคคลที่สามตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข .
  13. ในกรณีที่ Autoscanner ได้รับความสูญเสีย / ความเสียหายหรือถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่าย (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงค่าธรรมเนียมทนายความ) โดยตรงหรือโดยอ้อม (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะกรณีที่ Autoscanner ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบุคคลที่สาม) เนื่องจาก ผู้ใช้ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขขณะใช้บริการผู้ใช้ตกลงที่จะชดเชย Autoscanner ทันทีตามคำขอ
 3. การแจ้งเตือนและการติดต่อ
  1. การแจ้งเตือนและการติดต่อระหว่าง Autoscanner และ Users อาจทำได้ด้วยวิธีการที่เราเห็นว่าเหมาะสมเช่นการโพสต์บนเว็บไซต์ Autoscanner
  2. หากต้องการแจ้งหรือติดต่อ Autoscanner เกี่ยวกับบริการคุณสามารถใช้แบบฟอร์มสอบถามลูกค้าที่มีอยู่ในเว็บไซต์ Autoscanner หรือวิธีการอื่น ๆ ที่กำหนดโดย Autoscanner
ส่วน C - การปฏิเสธความรับผิดและการจำกัดความรับผิด
 1. ยกเว้นตามที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้และตามขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตบริการนี้มีให้ "ตามสภาพ" และผู้ให้บริการอัตโนมัติไม่ได้ให้การรับประกันใด ๆ โดยชัดแจ้งโดยนัยหรือเป็นส่วนหนึ่งของความเหมาะสมรวมถึงการควบคุมดังกล่าว วัตถุประสงค์และไม่ละเมิดหรือใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมใช้งานความน่าเชื่อถือหรือความถูกต้องของบริการ โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการที่คุณเป็นตัวแทนและรับประกันว่ากิจกรรมของคุณเป็นไปตามกฎหมาย
 2. ตามขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ผู้ให้บริการอัตโนมัติจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ โดยทางอ้อมที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีใด ๆ รวมถึงความเสียหายการสูญเสียผลกำไรการสูญเสียข้อมูล ด้วยบริการและข้อกำหนดเหล่านี้
 3. ผู้ให้บริการอัตโนมัติและแอฟพลิเคชั่นเจ้าหน้าที่ตัวแทนและพนักงานจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำเนื้อหาข้อมูลหรือข้อมูลของบุคคลที่สาม คุณตกลงที่จะปล่อยเราจากการเรียกร้องและความเสียหายใด ๆ ที่ทราบและไม่รู้จักเกิดขึ้นจากหรือไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามที่เชื่อมต่อกับการเรียกร้องใด ๆ ที่คุณมีต่อบุคคลที่สามดังกล่าว